Najem vozila

Pri najemu vozila stranka prevzame vozilo v uporabo le za določen čas, ki ga seveda lahko tudi podaljša in za uporabo plačuje mesečno najemnino.
BWL najem je dolgoročni najem vozil, po vsebini enakovreden poslovnemu najemu (operativnem leasingu) z vključenimi stroški registracije in zavarovanj. Ponudnik najemov je podjetje BWL s sedežem v Nemčiji. Registracija in zavarovanje sta vključeni v ceno najema.

Osebni podatki

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Zakaj Operativni leasing - najem vozila?

Lastništvo nad vozilom vam
ni pomembno. Vozilo nameravate uporabljati krajše časovno obdobje. Za uporabo
plačujete mesečno najemnino. Mesečni obroki najemnin so ves čas pogodbenega
razmerja enaki.
Leasingojemalec (velja za pravne osebe in s.p.) znesek plačanih najemnin obravnava v celoti kot strošek poslovanja, medtem ko ima vozilo kot opredmeteno osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah zavedeno leasingodajalec.
Prihranite likvidna sredstva; sredstva, ki bi jih kupec namenil za nakup vozila so tako prosta sredstva in na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos, kot znašajo stroški leasinga.