Davek na motorna vozila (DMV)

Kdaj je potrebno plačati davek na motorna vozila (DMV):

 • Kadar se daje vozila prvič v promet
 • Ko se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije
 • Za vozila iz določenih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.

Kdo je zavezanec za plačilo?

 • Proizvajalec
 • Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije

Kako se obračuna DMV?

DMV se obračuna od davčne osnove, ki je prodajna vrednost motornega vozila, ki ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV) in tega davka.

Stopnja davka je odvisna od:

 • Vrsta vozila
 • Pogon vozila (bencin, dizel)
 • Emisija trdih delcev
 • Izpust CO2
 • Izpust EURO

Kdaj ste upravičeni do oprostitve plačila DMV?

 • Kadar imate 3 ali več mladoletne otroke.
 • Kadar kupujete starodobnika.
 • Kadar kupujete vozilo za prevoz invalidnih oseb.
 • V kolikor imate status diplomata.

Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF se za določena vozila plačuje še dodatni davek na motorna vozila, ki je odvisen od prostornine motorja.

Podrobnejši opisi: